התקליטורז בעיתונות

הקש על הכתבה על מנת לראות את תוכנה
הקש על הכתבה על מנת לראות את תוכנה
כתבה מאת ליאור אל-חי מתוך "ידיעות אחרונות" ביום השנה, ח"י בחשוון תשס"ג

כתבה על התקליטורז מאת איתמר צור 15.11.02


הקש על הכתבה על מנת לראות את תוכנה
הקש על הכתבה על מנת לראות את תוכנה
מתוך 'מקור ראשון' י' בכסלו תשס"ג 15.11.02 מאת אלישיב רייכנר

מאת עפרה לקס; מתוך "בשבע" כ"ז בשבט תשס"ג 30.1.03


למי שכבר יש לו את התקליטורז – לידיעה: יצא תקליטור ההמשך – 'לב בוער מאהבה'. שירים שנובעים מ, שמבטאים את, שממשיכים את הלב קדימה לתקווה. ניתן להשיג אותו/תם אצל גיא-צבי (אח של) בטל': 02-9309351, או להשאיר הודעה בדוארז


חזרה לדף השירים